Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ефес 6:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс бүхнийг хийсний дараа, бузар муу өдөрт эсэргүүцэн бат зогсох чадвартай байхын тулд Бурханы бүрэн зэвсгийг ав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ефес 6

Xүрээнд Ефес 6:13 харах