Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ефес 5:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иймд тэдний хамсаатан байж болохгүй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ефес 5

Xүрээнд Ефес 5:7 харах