Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ефес 2:22 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нар ч гэсэн Сүнс дотор Бурханы орших газар болохоор Христ дотор хамтдаа байгуулагдаж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ефес 2

Xүрээнд Ефес 2:22 харах