Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

3 Иохан 1:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хайрт минь, сэтгэл тань амар тайван байгаагийн адил бүх зүйл тань сайн сайхан байж, эрүүл энх байгаасай хэмээн би залбирч байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу 3 Иохан 1

Xүрээнд 3 Иохан 1:2 харах