Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

3 Иохан 1:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ахлагч би үнэн дотор миний хайрладаг хайрт Гайост илгээв.

бүрэн бүлгийг уншина уу 3 Иохан 1

Xүрээнд 3 Иохан 1:1 харах