Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тимот 4:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ераст Коринтод үлдсэн. Харин Трофимын бие нь өвдсөн учир би түүнийг Милетэд орхив.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тимот 4

Xүрээнд 2 Тимот 4:20 харах