Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тимот 2:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чи өөрийгөө ичих явдалгүй ажилчин, үнэний үгийг зөв заагч гэж Бурханд сайшаалган харуулахыг хичээгтүн.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тимот 2

Xүрээнд 2 Тимот 2:15 харах