Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тимот 1:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ази дахь бүх хүмүүс надаас нүүрээ буруулсныг чи мэднэ. Тэдний дунд Фугел, Хермоген нар байсан.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тимот 1

Xүрээнд 2 Тимот 1:15 харах