Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тесалоник 3:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бидэнд эрх байхгүйдээ ингэсэн юм биш, харин та нарыг бидний жишээг дагаасай гэж өөрсдийгөө та нарт үлгэр дуурайл болгохын тулд ингэсэн юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тесалоник 3

Xүрээнд 2 Тесалоник 3:9 харах