Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Петр 3:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хайртууд минь, эдүгээ би хоёр дахь захидлаа та нарт бичиж байна. Тэдгээрийн дотор би сануулгаар та нарын чин сэтгэлийн бодол санааг сэргээж байгаа нь

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Петр 3

Xүрээнд 2 Петр 3:1 харах