Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Петр 1:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

мэдлэг дээрээ өөрийгөө захирах байдлыг, өөрийгөө захирах байдал дээрээ тэвчээрийг, тэвчээр дээрээ сүсэглэлийг,

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Петр 1

Xүрээнд 2 Петр 1:6 харах