Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Петр 1:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Судрын нэг ч эш үзүүллэг эш үзүүлэгчийн өөрийнх нь тайлбараар ирээгүйг юуны түрүүнд мэдэгтүн.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Петр 1

Xүрээнд 2 Петр 1:20 харах