Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Коринт 4:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэрэв бидний сайн мэдээ нууцлагдсан бол энэ нь мөхөж буй хүмүүсийн хувьд нууцлагдсан хэрэг.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Коринт 4

Xүрээнд 2 Коринт 4:3 харах