Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Коринт 12:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тийм болог. Би та нарт дарамт болоогүй. Гэсэн хэдий ч та нар намайг зальтай нэгэн гээд өөрсдийг чинь мэхэлж авсан хэмээдэг.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Коринт 12

Xүрээнд 2 Коринт 12:16 харах