Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Коринт 1:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр биднийг тийм аймшигт үхлээс аварсан бөгөөд аврах болно. Тэр биднийг дахиж аварна гэж бид Түүнд өөрсдийн найдвараа тавьсан байв.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Коринт 1

Xүрээнд 2 Коринт 1:10 харах