Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Иохан 1:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нар бидний гүйцэлдүүлснийг алдалгүй, харин дүүрэн шагналыг хүлээн авахын тулд өөрсдийгөө хяна.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Иохан 1

Xүрээнд 2 Иохан 1:8 харах