Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Иохан 1:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

бидний дотор байгаа бөгөөд бидэнтэй үүрд хамт байх үнэний төлөө юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Иохан 1

Xүрээнд 2 Иохан 1:2 харах