Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Тимот 5:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Юуг ч ялгавар үзлээр хийлгүй, тал тохой таталгүйгээр эдгээрийг сахихыг Бурхан ба Христ Есүс, сонгогдсон тэнгэр элч нарын өмнө би чамд чухалчлан захья.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Тимот 5

Xүрээнд 1 Тимот 5:21 харах