Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Тимот 3:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үүнчлэн үйлчлэгчид хүндэтгэлтэй хүмүүс байх ёстой. Тэд хоёр хэлтэй биш, дарсанд шунахайрдаггүй, бузар олз ашиг хайдаггүй бөгөөд

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Тимот 3

Xүрээнд 1 Тимот 3:8 харах