Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Тимот 2:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэрээр бүх хүмүүсийг аврагдаасай, үнэний мэдлэг уруу ирээсэй гэж хүсдэг.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Тимот 2

Xүрээнд 1 Тимот 2:4 харах