Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Тимот 2:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ нь бидний Аврагч Бурханы мэлмийд сайн бөгөөд тааламжтай.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Тимот 2

Xүрээнд 1 Тимот 2:3 харах