Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Тесалоник 5:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эш үзүүллэгийг бүү басамжил.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Тесалоник 5

Xүрээнд 1 Тесалоник 5:20 харах