Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Тесалоник 3:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгснээр эдгээр зовлонгоор хэн ч үймүүлэгдэхгүй юм. Учир нь бид үүний тулд л заяагдсаныг та нар өөрсдөө мэднэ.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Тесалоник 3

Xүрээнд 1 Тесалоник 3:3 харах