Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Тесалоник 2:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ах дүү нар аа, та нар бидний хөдөлмөр болон хүнд хэцүү байдлыг санадаг. Бид та нарын хэнд чинь ч дарамт болохгүйн тулд өдөр шөнөгүй ажиллан, та нарт Бурханы сайн мэдээг тунхагласан.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Тесалоник 2

Xүрээнд 1 Тесалоник 2:9 харах