Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Тесалоник 1:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь Эзэний үг та нараас гарч зөвхөн Македони болон Ахайд ч сонсогдсон төдийгүй Бурханд итгэсэн та нарын итгэл хаа сайгүй тарсан билээ. Тиймд ямар нэгэн юм ярих хэрэг бидэнд алга.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Тесалоник 1

Xүрээнд 1 Тесалоник 1:8 харах