Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Петр 3:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь түүнчлэн урьд цагт Бурханд найдвараа тавьсан ариун эмэгтэйчүүд ч нөхрүүддээ захирагдан өөрсдийгөө гоёдог байв.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Петр 3

Xүрээнд 1 Петр 3:5 харах