Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Петр 3:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эдгээр сүнснүүд нь, урьд Ноагийн өдөр хөвөгч авдар баригдаж байх үед буюу Бурхан тэвчиж хүлээсээр байхад дуулгаваргүй байв. Тэрхүү хөвөгч авдарт цөөн буюу найман хүн байж, уснаас эсэн мэнд гарчээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Петр 3

Xүрээнд 1 Петр 3:20 харах