Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Петр 2:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

гээд“Бүдрүүлэх Чулуу, тээглэх Хад болсон юм”гэжээ. Тэд үгэнд дуулгаваргүй байдгаас болж бүдэрдэг бөгөөд энэ нь тэдэнд тогтоогдсон аж.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Петр 2

Xүрээнд 1 Петр 2:8 харах