Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Петр 2:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь та нар урьд нь ард түмэн биш байсан боловч, та нар одоо Бурханы ард түмэн болжээ. Та нар өршөөлийг хүртээгүй байсан боловч одоо та нар өршөөлийг хүртсэн байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Петр 2

Xүрээнд 1 Петр 2:10 харах