Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Петр 1:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

харин үнэт цусаар, Христийн цус болох гэм зэмгүй бөгөөд толбогүй хурганы цусаар золигдсон гэдгээ мэдэгтүн.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Петр 1

Xүрээнд 1 Петр 1:19 харах