Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Петр 1:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дуулгавартай хүүхдүүдийнхээ хувьд, мэдэхгүй байхад чинь та нарт байсан урьдын хүсэл тачаалдаа бүү нийцүүл.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Петр 1

Xүрээнд 1 Петр 1:14 харах