Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Коринт 8:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иймд шүтээнүүдэд өргөсөн юмсыг идэх талаар гэвэл энэ ертөнцөд шүтээн гэдэг нь байдаггүй бөгөөд ганцаас өөр Бурхан байхгүйг бид мэднэ.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Коринт 8

Xүрээнд 1 Коринт 8:4 харах