Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Коринт 6:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин та нар өөрсдөө бурууг үйлддэг бөгөөд мэхэлдэг аж. Тэгэхдээ ах дүүсээ ч ингэдэг ажээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Коринт 6

Xүрээнд 1 Коринт 6:8 харах