Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Коринт 6:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эсвэл ертөнцийг ариун хүмүүс шүүнэ гэдгийг та нар мэддэггүй юм уу? Хэрэв та нар ертөнцийг шүүх юм бол багахан хэргийг шүүх чадваргүй юу?

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Коринт 6

Xүрээнд 1 Коринт 6:2 харах