Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Коринт 16:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь энэ удаа зүгээр л дайран өнгөрөхдөө би та нартай уулзахыг хүсэхгүй байна. Хэрэв Эзэн зөвшөөрвөл хэсэг хугацаанд та нарын хамт байна гэдэгтээ би найдаж байгаа.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Коринт 16

Xүрээнд 1 Коринт 16:7 харах