Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Коринт 14:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэлээр ярьдаг хүн өөрийгөө босгон байгуулдаг бол эш үзүүлдэг хүн чуулганыг босгон байгуулдаг аж.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Коринт 14

Xүрээнд 1 Коринт 14:4 харах