Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Коринт 14:32 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эш үзүүлэгчдийн сүнс эш үзүүлэгчдэд захирагддаг.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Коринт 14

Xүрээнд 1 Коринт 14:32 харах