Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Коринт 11:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үнэндээ эр хүн эмэгтэй хүний төлөө бүтээгдсэн бус, харин эмэгтэй хүн эр хүний төлөө бүтээгдсэн юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Коринт 11

Xүрээнд 1 Коринт 11:9 харах