Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Иохан 5:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Сүнс, ус болон цус юм. Энэ гурав нь нэг болой.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Иохан 5

Xүрээнд 1 Иохан 5:8 харах