Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Иохан 2:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хайртууд минь, би та нарт шинэ тушаалыг бус, харин эхнээсээ та нарт байсан хуучин тушаалыг бичиж байна. Энэхүү хуучин тушаал бол та нарын сонссон үг юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Иохан 2

Xүрээнд 1 Иохан 2:7 харах