Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Иохан 2:28 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бяцхан хүүхдүүд ээ, одоо та нар Түүний дотор бай. Тэгвэл Түүнийг үзэгдэх үед бид Түүний өмнө зоригтой байж, Түүнийг ирэхэд өмнө нь ичгүүргүй байх болно.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Иохан 2

Xүрээнд 1 Иохан 2:28 харах