Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Иохан 1:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эхнээсээ байсан бөгөөд бидний сонсож, нүдээрээ үзэж, харж, гараараа барьж үзсэн Амийн Үгийн тухай —

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Иохан 1

Xүрээнд 1 Иохан 1:1 харах