Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Зехариа 8:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гудамжинд тоглож буй хөвгүүд охидоор хотын гудамжнууд дүүрэх болно” гэв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Зехариа 8

Xүрээнд Зехариа 8:5 харах