Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Зехариа 3:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иошуа бузар муу хувцас өмссөн байх бөгөөд тэнгэр элчийн өмнө зогсож байв.

бүрэн бүлгийг уншина уу Зехариа 3

Xүрээнд Зехариа 3:3 харах