Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Зехариа 14:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Майхан Баярыг тэмдэглэхээр ирдэггүй бүх үндэстний шийтгэл болон Египетийн шийтгэл нь энэ байх юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Зехариа 14

Xүрээнд Зехариа 14:19 харах