Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Зехариа 11:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дараа нь Иуда ба Израилийн хоорондын ах дүүсийн барилдлагааг эвдэхийн тулд би өөрийн хоёр дахь таяг болох Нэгдлийг хэсэг болгон хугалав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Зехариа 11

Xүрээнд Зехариа 11:14 харах