Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Зефаниа 2:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эрэг нь Иудагийн гэрийн үлдэгсдэд зориулагдана.Тэд тэнд бэлчих болно.Үдэш тэд Ашкелоны гэрүүдэд хэвтэнэ.Учир нь тэдний Бурхан ЭЗЭН тэднийг халамжилж,тэдний амжилтыг сэргээнэ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Зефаниа 2

Xүрээнд Зефаниа 2:7 харах