Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Зефаниа 2:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Зарлиг нь хэрэгжихээс өмнө,(Өдөр нь будааны хальс мэт хийсэн өнгөрч байна.)ЭЗЭНий шатаж буй уур чам дээр ирэхээс өмнө,ЭЗЭНий хилэнгийн өдөр чам дээр ирэхээс өмнө цуглар.

бүрэн бүлгийг уншина уу Зефаниа 2

Xүрээнд Зефаниа 2:2 харах