Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Зефаниа 1:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр цагт Би дэнлүүнүүдтэйгээр Иерусалимыг нэгжин,сүнсээр зогсонги хүмүүсийг шийтгэх болно.Тэд өөрсдийнхөө зүрхэнд «ЭЗЭН сайныг ч, мууг ч хийхгүй» гэдэг.

бүрэн бүлгийг уншина уу Зефаниа 1

Xүрээнд Зефаниа 1:12 харах