Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Тооллого 22:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Аморичуудад Израилийн хийсэн бүхнийг Зиппорын хүү Балак харав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Тооллого 22

Xүрээнд Тооллого 22:2 харах